Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Świadectwo kwalifikacji zawodowej > Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona – kurs na kierowcę zawodowego

Kwalifikacja wstępna przyspieszona (pot. kurs na przewóz rzeczy / osób) to kurs, który dotyczy osób zamierzających wykonywać zarobkowy przewóz drogowy, czyli pracować jako kierowca zawodowy. Szkolenie to kończy się egzaminem państwowym organizowanym przez ośrodek szkolenia kierowców, w którym odbywały się zajęcia. Kurs kwalifikacyjny jest ważnym etapem na drodze do zostania zawodowcem, a czas i wysiłek poświęcony na szkolenie powinien zaprocentować już na początku kariery zawodowej.

Warunki przystąpienia do kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej powinni ukończyć kandydaci na kierowców zawodowych, którzy posiadają prawo jazdy kat. C wydane po 10.09.2009 r lub kat. D wydane po 10.09.2008r. Zgodnie z tą zasadą kurs obowiązuje również wszystkich tych, którzy dopiero zamierzają uzyskać prawo jazdy kat. C lub D i chcą zostać kierowcami zawodowymi.

Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają odpowiednie orzeczenie lekarskie i psychologiczne oraz osiągnęli wymóg wieku. W przypadku kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kategorii C, CE kandydat powinien mieć ukończone 21 lat. Z kolei do kursu dla kat. D, DE kandydat może przystąpić po ukończeniu 23 roku życia. Dla osób, które nie ukończyły wymaganego wieku przewidziana jest kwalifikacja wstępna tzw. pełna.

Zakres kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną

Przepisy przewidują, że kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną trwa 140 godzin i obejmuje:

 • 130 godzin zajęć teoretycznych z zakresu transportu drogowego,
 • 8 godzin jazdy w ruchu drogowym,
 • 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych na macie poślizgowej lub 1 godzina na symulatorze.
Jak wygląda kwalifikacja wstępna przyśpieszona w praktyce?

Nasze wysiłki skupiliśmy na maksymalizowaniu części praktycznej oraz trenowaniu umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu kierowcy. W ABC Szkolenia rzetelnie przygotowujemy przyszłych kierowców do podjęcia pracy, dlatego wiedzę przekazują trenerzy i instruktorzy z bogatym doświadczeniem zawodowym. Unikamy sytuacji, w której kursanci nabywają wiedzę przez samodzielne ukończenie e-learningu na stanowisku komputerowym. W zamian każdy kursant ma możliwość konsultacji z Instruktorami przez cały okres trwania kursu, jak również po jego ukończeniu. Celem szkolenia jest wypracowanie solidnej wiedzy i umiejętności, które przydają się w codziennej pracy. Program naszego kursu kwalifikacyjnego został dostosowany do potrzeb wynikających ze specyfiki zawodu.

Część teoretyczna kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

Kurs kwalifikacyjny prowadzony zgodnie z opublikowanym programem nauczania składa się z części teoretycznej i praktycznej. To zrozumiałe, ponieważ osoby prowadzące samochody ciężarowe muszą posiadać specjalistyczną wiedzę i stosować się do dodatkowych regulacji wynikających z przepisów. W tym zakresie szczególnie istotne są przepisy, które regulują zasady poruszania się w ruchu drogowym samochodami powyżej 3,5 t dmc oraz te, które bezpośrednio odnoszą się do warunków pracy kierowcy zawodowego. To właśnie na tych dwóch obszarach zależy nam najbardziej, ponieważ w praktyce zawodowej występują z nimi największe problemy.

W ramach zajęć oferujemy m. in. ćwiczenia praktyczne na tachografach cyfrowych. Każdy kursant ma możliwość nauczyć się zasad obsługi tachografu, robienia i opisywania wydruków oraz poznania wszelkich niuansów związanych z rejestrowaniem czasu pracy i obsługą karty kierowcy.

ćwiczenia na tachografach cyfrowych

Każdy kierowca powinien znać je bezbłędnie, jednak rzeczywistość pokazuje pole dużych zaniedbań. Nieznajomość przepisów czasu pracy i obsługi tachografu przekłada się na kary pieniężne, których można uniknąć dzięki właściwemu szkoleniu.

W trakcie części teoretycznej kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kursanci uczą się:

 • Prawidłowej interpretacji przepisów regulujących krajowy i międzynarodowy przewóz drogowy,
 • Stosowania przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy (czas pracy, czas jazdy, odpoczynki),
 • Zdobywają umiejętności z zakresu prawidłowego mocowania ładunków,
 • Zdobywają umiejętność optymalizacji zużycia paliwa
 • Poznają zasady budowy i eksploatacji pojazdu,
 • Uczą się obsługi tachografów cyfrowych,
 • Nabywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • i wiele więcej.
Część praktyczna kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

Większość kierowców zawodowych decyduje się na pracę za kierownicą ciągnika siodłowego. Dlatego naszym zdaniem warto od początku trenować technikę jazdy, cofanie i manewrowanie zestawem. W ramach części praktycznej nasi kursanci trenują jazdę na ciągniku siodłowym MAN TGX oraz obsługę naczepy. Każdy kursant w porozumieniu z Instruktorem może ćwiczyć elementy, na których mu najbardziej zależy oraz liczyć na wsparcie i fachową radę. Nasi kursanci pod okiem Instruktora z wieloletnim doświadczeniem na trasach międzynarodowych mogą wyćwiczyć dobre nawyki oraz poznać szczegóły zawodu „od kuchni”.

Zajęci praktyczne na kwalifikacji wstępnej

Pomiędzy jazdami na ciągniku kursanci realizują zajęcia z jazdy w warunkach specjalnych. To świetna okazja, żeby w bezpieczny sposób nauczyć się reagować na niebezpieczne zdarzenia i warunki pojawiające się na drodze.

zajęcia na symulatorze w trakcie kwalifikacji wstępnej

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona – egzamin państwowy

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Termin egzaminu po kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej wyznaczany jest przez ośrodek szkolenia po zatwierdzeniu go przez Urząd Wojewódzki. Najczęściej jest to okres do około dwóch tygodni od dnia ukończenia kursu. Testy na egzaminie dostępne w języku polskim lub rosyjskim. Zgodnie z przepisami osoby nie znające języka polskiego mogą skorzystać z usług tłumaczy przysięgłych. Egzamin jest zaliczony w momencie udzielenia 16/20 poprawnych odpowiedzi na pytania z części podstawowej oraz 5/10 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej.

Przed podejściem do egzaminu państwowego każdy z naszych kursantów zalicza egzamin wewnętrzny, którego budowa jest wzorowana na egzaminie państwowym. Dzięki temu kursanci mogą zapoznać się z formą egzaminu i sprawdzić swoją wiedzę oraz uzyskać cenne wskazówki od naszych wykładowców. Test końcowy nie należy do szczególnie trudnych. Zdecydowana większość naszych kursantów zalicza go przy pierwszym podejściu. 

Jak zapisać się na kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej?

Do zapisu na kurs kwalifikacyjny potrzebne są odpowiednie badania lekarskie i psychologiczne, które można wykonać w naszym ośrodku. Zapisy na badania przyjmujemy pod numerem telefonu 531700182. Po uzyskaniu orzeczeń medycznych można dokonać zapisu i wybrać najbardziej odpowiedni termin kursu.

Dlaczego warto wybrać ABC Szkolenia?

Klient zawsze jest w centrum naszej uwagi. Doskonale wiemy, że kursy trzeba połączyć z życiem prywatnym i zawodowym, dlatego jesteśmy elastyczni i staramy się dopasowywać terminy zajęć teoretycznych oraz praktycznych do możliwości naszych kursantów. Kładziemy szczególny nacisk na wiedzę, która przyda się w praktyce i pozwoli w bezpieczny sposób rozpocząć przygodę za kierownicą pojazdów ciężarowych. Proponujemy kompletne rozwiązania, oferując na miejscu możliwość wykonania wszystkich niezbędnych szkoleń i badań, a także pomagamy przy formalnościach. Nie zależnie od wybranego szkolenia kursanci otrzymują zawsze komplet niezbędnych materiałów dydaktycznych. 

Jesteśmy świadomi jaki wpływ na bezpieczeństwo drogowe ma poziom wyszkolenia kierowców samochodów ciężarowych, dlatego przykładamy wszelkich starań w celu zapewnienia najlepszych warunków do ćwiczeń i nauki.

Zapraszamy!

Miejsce szkolenia oraz przeprowadzenia egzaminu państwowego:

ABC-Szkolenia
ul. Modlińska 6
03-216 Warszawa
Tel. 531700182

 Uwaga!  Organizujemy badania lekarskie i psychologiczne na miejscu dla naszych kursantów.

Ile pytań jest na egzaminie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i w jakim języku można zdawać?

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną przyspieszoną ma formę testu i składa się z:
- 20 pytań testowych dotyczących wiedzy ogólnej,
- 10 pytań w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób).
Pytania testowe mają charakter zamknięty, są pytaniami jednokrotnego wyboru.
Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej. Ilości błędów z obu części nie można sumować.
W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest bezpośrednio po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego.
Na egzaminie kwalifikacyjnym dla kierowców zawodowych można wybrać testy w języku polskim lub rosyjskim.

Jakie uprawniena uzyskuje kursant po kwalifikacji wstępnej przyspieszonej?

Po zdanym egzaminie na kwalifikację wstępną przyśpieszoną, kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej którego kopię (wraz z kopią orzeczenia lekarskiego i psychologicznego) ma obowiązek dostarczyć do Wydziału Komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95 w prawo jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie odpowiedniego bloku programowego.

Kto może przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej?

Do kursu może przystąpić osoba:
1) przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiująca od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub
1A) mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
2) nie posiadająca przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
3) posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii.

Czy kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej można ukończyć w formie online?

Przepisy nie dopuszczają możliwości ukończenia kursu na kwalifikację wstępną przyspieszoną poza ośrodkiem szkolenia. Jeśli masz problem z wolnym czasem, zorganizujemy Ci kurs w formie e-learningowej w sali komputerowej znajdującej się w Naszym ośrodku szkolenia.

Ile kosztuje kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej?

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kosztuje 2800 złotych. W cenę jest wliczone: szkolenie, jazdy w warunkach specjalnych na symulatorze, jazdy ciągnikiem siodłowym z naczepą, materiały szkoleniowe, dostęp do testów, egzamin państwowy, poczęstunek: kawa, herbata, ciastka. Więcej informacji: tel. 531700182.

Czego można się nauczyć na kursie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej organizowanym w ABC Szkolenia?

Wybrane tematy z zajęć na kursie kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, na które kładziemy nacisk:
- osiem godzin jazd ciągnikiem siodłowym z naczepą w ruchu drogowym i po placu, MAN TGX,
- dwie godziny jazdy w warunkach specjalnych na symulatorze jazdy,
- budowa i eksploatacja pojazdów,
- czas pracy kierowców,
- obsługa tachografu cyfrowego — teoria + praktyka — obsługa pod nadzorem trenera,
- mocowanie ładunków, ciekawe przykłady.
- transport drogowy – przygotowanie dokumentacji np. CMR – ćwiczenia,
- ergonomia,
- zasady organizacji krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego,
- planowanie trasy przewozu,
- kontrola drogowa — procedury,
- umowy międzynarodowe,
- pierwsza pomoc.

Tematy zagadnień uwzględniające kształcenie zawodowe w zakresie:

- racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:
- znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu;
- umiejętność prawidłowego mocowania ładunków;
- umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem ;
- umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom;
- umiejętność optymalizacji zużycia paliwa.
- umiejętności stosowania aktualnie obowiązujących przepisów związanych z transportem drogowym;
- obsługi i logistyki (kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji);
-zagrożeń płynących z transportem drogowym ze szczególny uwzględnieniem bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony środowiska.

Cena kursu na kwalifikację wstępną przyspieszoną W cenę kursu na kwalifikację wstępną przyspieszoną jest wliczone: szkolenie teoretyczne, jazdy w ruchu drogowym, jazdy w warunkach specjalnych, materiały edukacyjne, egzamin państwowy, poczęstunek. 2800 pln
Badania lekarskie i psychologiczne Badania dla kierowców zawodowych oraz do prawa jazdy (PKK) organizujemy w środy od godziny 15:00. Zapisy na badania przyjmujemy do godziny 14:00. 350 pln

Najbliższe szkolenia


Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 17 września, 2021 - piątek

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 08 października, 2021 - piątek

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób
15:00 22 października, 2021 - piątek
Masz pytania? Przejdź do kontaktu.
warto sprawdzićPowiązane usługi

Psychotechnika

Psychotechnika Chcesz uzyskać prawo jazdy? A może zamierzasz zostać kierowcą zawodowym? Zanim odbierzesz niezbędny dokument uprawniający do kierowania odpowiednim pojazdem, musisz przejść...

Kurs ADR dla kierowców

Kurs ADR dla kierowców dotyczy: Kierowców zawodowych, którzy chcą uzyskać uprawnienia ADR i których uprawnienia wygasły ( dla tych osób przygotowaliśmy kursy...

Jazdy doszkalające ciągnikiem siodłowym z naczepą

Jazdy doszkalające ciągnikiem siodłowym z naczepą Jazda ciągnikiem siodłowym z naczepą jest umiejętnością niezbędną w życiu każdego kierowcy zawodowego. Manewrowanie pojazdem członowym...

Szkolenie z mocowania ładunków

Szkolenie w zakresie mocowania ładunków Przewóz ładunków wszelkiego rodzaju na samochodach ciężarowych wymaga umiejętności ich odpowiedniego mocowania. Warunki drogowe zwłaszcza na dłuższych...

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Szkolenie na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie przewozu rzeczy z rozszerzeniem o przewóz osób Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument niezbędny dla każdego...

Badania lekarskie dla kierowców

Badania dla kierowców Ubiegasz się o prawo jazdy wybranej kategorii? A może jesteś już kierowcą zawodowym? Pamiętaj o poddaniu się ogólnym badaniom...

Abc Szkolenia

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

Copyright © ABC Szkolenia | 2021