Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Szkolenia przewoźników drogowych > Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Szkolenie na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie przewozu rzeczy z rozszerzeniem o przewóz osób

Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument niezbędny dla każdego przedsiębiorcy, który planuje założenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Certyfikat ten wydawany jest przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS) po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego. 

Kogo dotyczy obowiązek posiadania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych?

Certyfikat musi posiadać przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób oraz rzeczy lub też wyznaczona osoba zarządzająca transportem w danym przedsiębiorstwie.

Jak wygląda egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych składa się z dwóch części:

  • Test, składający się z 64 pytań wielokrotnego wyboru z czterema odpowiedziami, z czego maksymalnie trzy mogą być poprawne,
  • Dwa zadania egzaminacyjne dotyczące praktycznych zagadnień takich jak planowanie trasy kierowcy oraz wyliczenie wynagrodzenia kierowcy lub skróconego kosztorysu, obliczenia leasingu.

Aby otrzymać pozytywny wynik egzaminu musisz uzyskać co najmniej 50% punktów z testu oraz prawidłowo rozwiązać 50% zadań. Oprócz tego, końcowy wynik z dwóch części egzaminacyjnych musi wynosić co najmniej 60%. 

Egzamin państwowy organizowany przez Instytut Transportu Samochodowego. Odbywają się one cyklicznie w różnych miastach w Polsce, jednak najczęściej w Warszawie.

Nasza oferta

Firma ABC Szkolenia stworzyła kurs przygotowujący do pozytywnego zaliczenia egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych. W możliwie łatwy i przyjemny sposób staramy się przybliżyć wiedzę z zakresu transportu, kadr i zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Nasi wykładowcy to fachowcy, którzy dysponują zarówno szeroką wiedzą teoretyczną, jak również praktyczną z omawianych tematów. Dzięki temu zyskasz nie tylko kompleksowe przygotowanie do egzaminu, ale również zapoznasz się z realiami prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego.

Jak przygotować się do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Teoria + Praktyka = Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Przygotowując się do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych niezbędne jest przyswojenie teoretycznej wiedzy z zakresu transportu drogowego. Nasi najlepsi wykładowcy w możliwie łatwy i przyjemny sposób postarają się przekazać Ci niezbędną wiedzą, która pozwoli pozytywnie zaliczyć egzamin. Dodatkowo gorąco polecamy rozwiązanie przygotowanych przez nas testów w formie online z komentarzem, który z powodzeniem uzupełnia teorię.

Jednak pamiętaj, że teoria to nie wszystko! Praktyka jest szczególnie ważna przy drugiej części egzaminu, czyli rozwiązywaniu zadań. Razem z naszymi wykładowcami będziesz mógł krok po kroku rozwiązać najtrudniejsze zadania egzaminacyjne. Dodatkowo na końcu szkolenia dostaniesz zbiór zadań wraz z rozwiązaniami, które umożliwią Ci ćwiczenie rozwiązywania zadań w domowym zaciszu. 

Zapewniamy:
  • Profesjonalne 6 dni wykładów prowadzonych przez najlepszych specjalistów,
  • Pomoc w przygotowaniu dokumentów oraz w zapisie na egzamin państwowy organizowany przez ITS,
  • Dostęp do internetowej bazy przykładowych testów składających się z ok. 1800 pytań wraz z komentarzami, 
  • Przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami,
  • Spersonalizowane autorskie materiały uzupełniające,
  • Próbny egzamin wewnętrzny – stworzony i prowadzony na wzór egzaminu państwowego w ITS,
  • Klimatyzowaną salę wykładową,
  • Napoje, przekąski oraz catering. 
Miejsce szkolenia:

ABC-Szkolenia
ul. Modlińska 6
03-216 Warszawa

Chcesz wiedzieć więcej. Napisz do Nas lub zadzwoń już teraz! KONTAKT

Jakie uprawnienia uzyskam po egzaminie na certyfikat kompetencji zawodowych?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument, który potwierdza posiadane niezbędnych kompetencji do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w branży transportu drogowego.

Certyfikat kompetencji zawodowych stanowi warunek konieczny do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji. Zgodnie z ustawą możliwe jest posiadanie jednego z dwóch rodzajów certyfikatów kompetencji zawodowych dla przewoźników obowiązujących w transporcie drogowym: osób lub rzeczy.

Nasza firma prowadzi szkolenie na certyfikat przewoźnika w zakresie przewozu rzeczy z rozszerzeniem na przewóz osób.

Jak wygląda egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych?

Ukończenie kursu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla przewoźników pozwala przygotować słuchaczy do zaliczenia egzaminu państwowego organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego. Instytut jako jednostka certyfikująca organizuje i przeprowadza egzamin państwowy.

Egzamin polega na rozwiązaniu testu oraz zadań egzaminacyjnych.

Test pisemny składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru, po 8 pytań z każdego modułu. Uczestnik ma 120 minut na rozwiązanie testu. Zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch części, z których każda obejmuje po dwa pytania, czas na rozwiązanie to również 120 minut.

Warunkiem zaliczenia części testowej egzaminu oraz zadania jest uzyskanie 50 % możliwych do otrzymania punktów z każdej z części. Łącznie kandydat musi uzyskać jednak 60% ogólnej liczby punktów. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, kandydat otrzymuje certyfikat kompetencji dla przewoźnika w drogowym transporcie osób lub rzeczy.

Czy szkolenie na certyfikat kompetencji zawodowych jest obowiązkowe?

Do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych może przystąpić każda osoba posiadająca niezbędną wiedzę. Przepisy nie przewidują obowiązkowego szkolenia przed egzaminem jednak samodzielne przygotowanie może okazać się bardzo trudne.

Co kursant otrzymuje w cenie szkolenia na certyfikat przewoźnika?

Kursanci przystępujący  do szkolenia przygotowującego do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych organizowanego przez firmie ABC Szkolenia otrzymują w cenie:
- 38h (6 dni) profesjonalnych wykładów w klimatyzowanej sali ze specjalistami w zakresie: transportu, kadr i bilansu przedsiębiorstwa,
- przykładowe zadania egzaminacyjne (również w wersji on-line),
- bazę testów on-line zawierającą ponad 1800 pytań wraz z komentarzem do każdego z nich,
- autorskie materiały dydaktyczne,
- catering oraz poczęstunek,

Kto przeprowadza egzamin na certyfikat komptenecji zawodowych przewoźnika?

Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika przeprowadza Instytut Transportu Samochodowego pod adresem Warszawa ul. Jagiellońska 80. Plan egzaminów dostępny jest na stronie ITS w zakładce certyfikacja przewoźników drogowych.

Jaka jest zdawalność po szkoleniu na egzaminach z certyfikatu kompetencji zawodowych?

Zdawalność jest uzależniona od frekwencji na zajęciach oraz zaangażowania. Należy pamiętać, że chociaż zajęcia trwają sześć dni, to powinno się przeznaczyć więcej czasu na przygotowanie do egzaminu oraz samodzielnie przećwiczyć zadania i pytania.

Ostatnia grupa osiągnęła bardzo dobry wynik! Do egzaminu przystąpiła w dniu 16 stycznia 2021 r. Zdawalność wyniosła w przybliżeniu ~86% przy pierwszym podejściu.

W 2020 roku spośród naszych kursantów egzamin w pierwszym podejściu zaliczyło około 80% osób.

Jak jest zorganizowany kurs na certyfikat dla przewoźnika w ABC Szkolenia?

Szkolenie na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego organizujemy z naciskiem na zadania egzaminacyjne. Zadania omawiane na szkoleniu mają wstęp merytoryczny i są przedstawiane w kilku wariantach. Czas szkolenia to 6 dni.

Rodzaje zadań na szkoleniu:
- Zadania z planowania trasy zgodnie z przepisami rozporządzenie 561/2016 UE oraz z ustawą o czasie pracy kierowców,
- Zadania z zasad obliczania pensji pracownika z dodatkami za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatkiem urlopowym, dodatkiem za zwolnienie lekarskie, stażowe,
- Zadania na obliczenie leasingu pojazdów,
- Zadania na stworzenie skróconego kosztorysu.

Szkolenie na certyfikat przewoźnika jest organizowany na przewóz rzeczy z rozszerzeniem o przewóz osób.
Zalecamy obecność obowiązkową na zajęciach.
Ponadto każdy z kursantów jest zobowiązany do samokształcenia tj: przerobieniu przykładowych pytań w formie online z podstawami prawnymi.

Przewidywany czas szkolenia z samokształceniem: minimum dwa tygodnie nauki.

Zakres szkolenia na certyfikat kompetencji zawodowych

Materiał, jaki obejmuje program szkolenia przygotowującego do egzaminu na certyfikat kompetencji przewoźnika, to szeroki zakres tematyczny z dziedziny prawa, finansów i bezpieczeństwa drogowego. Obejmuje 8 modułów takich, jak:

A. Prawo cywilne

B. Prawo handlowe

C. Prawo socjalne

D. Prawo podatkowe

E. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

F. Dostęp do rynku

G. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności

H. Bezpieczeństwo drogowe

Program szkolenia jest realizowany pod kątem zadań wymaganych na egzaminie państwowym. Teoria na szkoleniu jest wprowadzeniem do zadań. Każdy z kursantów ma obowiązek dodatkowo opanować bazę testów o-online zawierającą ponad 1800 pytań z odwołaniami do przepisów. Ponadto zachęcamy naszych kursantów do samodzielnego przećwiczenia przykładowych pytań oraz zadań rozwiązywanych podczas zajęć.

Cena szkolenia przygotowującego do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych Cena zawiera: szkolenie stacjonarne w postaci 6 dni zajęć ze specjalistami, autorskie materiały szkoleniowe, dostęp do bazy online zawierającej przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne, catering, poczęstunek. Płatność przed rozpoczęciem szkolenia. 1600 pln
Egzamin państwowy z wydaniem uprawnień Kwotę za egzamin i wydanie certyfikatu należy wnieść opłatę do Instytutu Transportu Samochodowego 800 pln

Najbliższe szkolenia


Certyfikat Kompetencji Zawodowych
15:00 09 kwietnia, 2021 - piątek
Pobierz harmonogram szkolenia

Certyfikat Kompetencji Zawodowych
15:00 16 kwietnia, 2021 - piątek

Certyfikat Kompetencji Zawodowych
15:00 07 maja, 2021 - piątek
Pobierz harmonogram szkolenia
Masz pytania? Przejdź do kontaktu.
warto sprawdzićPowiązane usługi

Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowców Świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy (potocznie kurs na przewóz rzeczy i osób bądź też KOD 95) jest dokumentem wydawanym...

Prawo jazdy kat. C oraz CE – kurs łączony

Kurs łączony w zakresie prawo jazdy kategorii C oraz CE (C+E) Kurs łączony na prawo jazdy kategorii C, C+E dedykowany jest wszystkim...

Jazdy doszkalające ciągnikiem siodłowym z naczepą

Jazdy doszkalające ciągnikiem siodłowym z naczepą Jazda ciągnikiem siodłowym z naczepą jest umiejętnością niezbędną w życiu każdego kierowcy zawodowego. Manewrowanie pojazdem członowym...

Kursy i szkolenia ADR

Kursy i szkolenia związane z przewozem towarów niebezpiecznych ADR Przewóz materiałów niebezpiecznych wiąże się z zagrożeniem – zarówno dla przewoźnika, jak i...

Badania dla kierowców

Badania lekarskie i psychotechniczne dla kierowców Firma ABC szkolenia organizuje badanie lekarskie i psychologiczne dla kierowców zawodowych oraz kandydatów na kierowców. Badania...

Licencja na transport

Zastanawiasz się jak uzyskać licencję transportową? Dobrze trafiłeś, pomożemy Ci w tym! Chcesz założyć firmę transportową i nie wiesz jakich dokumentów będziesz...

Abc Szkolenia

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

Copyright © ABC Szkolenia | 2022