Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > ADR > Wyłączenia z przepisów umowy ADR

Wyłączenia z przepisów umowy ADR

Czy na pewno wszystko już wiesz o 1.1.3.6?

Wyłączenia…bardzo użyteczna i często wykorzystywana część przepisów Umowy ADR. Dlaczego tak bardzo nadawcy i przewoźnicy lubią z niego korzystać? Jakie uproszczenia wprowadza? Jak obliczyć, kiedy można zastosować przepisy zgodnie z tym wyłączeniem?

Wyłączenie 1.1.3.6 czyli wyłączenie dotyczące ilości przewożonych w jednostce transportowej zwalnia z przestrzegania niektórych przepisów Umowy ADR. Jakich? O tym w dalszej części. Na początek zacznijmy od wyjaśnienia sposobu obliczania, na podstawie którego należy podjąć decyzję, czy można skorzystać z wyłączenia, czy też już obowiązuje przewóz na tzw.” pełnym ADR”. Obliczenia należy rozpatrywać w dwóch wariantach.

Pierwszy sposób: w jednostce transportowej przewożone są materiały należące do jednej kategorii transportowej
Sposób postępowania:
W pierwszej kolejności należy udać się do tabeli A do kolumny 15 i oczytać kategorię transportową. Następnie z tabeli 1.1.3.6.3 (kolumna trzecia) należy odczytać ilości, które zostały im określone. I tak dla kategorii transportowej:
zerowej- nie można skorzystać z wyłączenia,
pierwszej – można przewieźć 20 kg lub litrów dla materiałów niewymienionych w przypisie „a” pod tabelą,
pierwszej- można przewieźć 50 kg lub litrów dla konkretnych materiałów wymienionych w przypisie “a” pod tabelą,
drugiej- można przewieźć 333 litry bądź kg,
trzeciej- można przewieźć 1000 litrów bądź kg,
czwartej- nie ma ograniczeń.
Jeżeli ilości towarów niebezpiecznych przewożonych w jednostce transportowej w sztukach przesyłek przekroczą w/w ilości wówczas uniemożliwia to skorzystanie z wyłączenia.

Drugi sposób: w jednostce transportowej przewożone są materiały niebezpieczne należące do różnych kategorii transportowych
Sposób postępowania:
Analogicznie jak w wariancie pierwszym należy odczytać z kolumny 15 tabeli A kategorię transportową danego materiału.
Następnie przewożoną ilość materiału należy wymnożyć przez liczbę podaną pod 1.1.3.6.4, a zatem dla kategorii transportowej:
• pierwszej- dla materiałów niewymienionych w przypisie „a” mnożnik 50,
• pierwszej- dla materiałów wymienionych w przypisie „a” mnożnik 20,
• drugiej- mnożnik 3,
• trzeciej- mnożnik 1.
Na zakończenie należy dodać do siebie wszystkie wartości. Jeżeli suma przekroczy 1000 wówczas nie można skorzystać z wyłączenia i obowiązuje tzw. „pełen ADR”.

Ważne! Przy przewozie sztuk przesyłek materiałów niebezpiecznych należących do różnych klas, należy sprawdzić, czy nie ma zakazów ładowania razem zgodnie z działem 7.5.2 Umowy ADR. zwolnienia adr
Przykłady:
1.Czy można skorzystać z wyłączenia przewożąc 40 kg UN 1017?
POSTĘPOWANIE
KROK 1: Odczytuję z tabeli A, że UN1017 CHLOR ma przyporządkowaną 1 kategorię transportową.
KROK 2: Z tabeli 1.1.3.6.3 wynika, że UN1017 znajduje się w grupie materiałów wyszczególnionych w przypisie „a” pod tabelą, zatem maksymalna ilość dopuszczalna do przewiezienia na wyłączeniu wynosi 50 kg
WNIOSEK: Można skorzystać z wyłączenia 1.1.3.6.

2. Czy można skorzystać z wyłączenia przewożąc 500 litrów UN 1207 w pięciu kanistrach po 100 litrów oraz 200 litrów UN 1830 w dwóch kanistrach po 100 l każdy?
POSTĘPOWANIE
KROK 1: Odczytuję z tabeli A, do których klas należą w/w materiały.
KROK 2: Sprawdzam, czy nie ma zakazu ładowania razem.
UN 1207 należy do klasy 3, UN 1830 należy do klasy 8, zatem zgodnie z tabelą w 7.5.2.1 ładowanie razem jest dozwolone.
KROK 3: Odczytuję z kolumny 15 tabeli A, że UN1207 ALDEHYD HEKSYLOWY ma przyporządkowaną 3 kategorię transportową, zaś UN1830 SIARKA- 2 kategorię transportową.
KROK 4: Z 1.1.3.6.4 wynika, że 500*1+200*3=500+600=1100
WNIOSEK: Nie można skorzystać z wyłączenia 1.1.3.6. Obowiązuje pełen ADR.

Na 1.1.3.6 nie obowiązuje:
• ochrona towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka z pewnymi wyjątkami z klasy 1 i 7;
• oznakowanie tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych na kontenerach, MEGC, memu, kontenerach- cysternach, cysternach przenośnych i pojazdach;
• konieczność posiadania instrukcji pisemnych;
• zakaz załadunku lub rozładunku w miejscu publicznym;
• zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy;
• pełne wyposażenie jednostki transportowej (tzw. „skrzynka ADR”);
• ograniczenia przewozu przez tunele oraz znaki B13,B13a,B14;
• konieczność przewozu pojazdem spełniającym wymagania dotyczące konstrukcji i zatwierdzenia zgodnie z umową ADR.

Korzystając jednak z 1.1.3.6 należy m.in. pamiętać, że:
• sztuki przesyłek nie powinny być przewożone w małych kontenerach, czyli poniżej 3m3 pojemności wewnętrznej;
• sztuki przesyłek powinny być oznakowane zgodnie z działem 5.2 Umowy ADR;
• materiały klasy 4.1. oraz 5.2 stabilizowane poprzez kontrolowanie temperatury powinny być nadawane w taki sposób, aby nie zostały przekroczone temperatury kontrolowane.

Umowa ADR podaje wytyczne dotyczące postępowania z materiałami wymagającymi podczas przewozu temperatury kontrolowanej, m.in. konieczności posiadania procedur postepowania w przypadku utraty możliwości utrzymania określonej temperatury, częstotliwości i sposobu mierzenia temperatury;
• obowiązują dokumenty przewozowe lub jeżeli jest to wymagane, certyfikat pakowania kontenera lub pojazdu;
• jednostki transportowe powinny być wyposażone w co najmniej jedną gaśnicę przenośną o minimalnej pojemności całkowitej 2 kg proszku gaśniczego dla grup pożarów 1A, B i C (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych).

Jeżeli pojazd wyposażony jest w gaśnicę stałą, uruchamianą automatycznie w przypadku pożaru silnika lub w inny łatwy sposób, to gaśnica przenośna nie jest wymagana. Gaśnice przenośne powinny być zaopatrzone w plombę potwierdzającą, że nie były one używane. Dodatkowo powinny być oznakowane znakiem zgodności i oznaczeniem wskazującym odpowiednio datę (miesiąc, rok) następnej kontroli lub maksymalny dopuszczalny okres użytkowania;
• obowiązuje szkolenie dla osób innych niż kierowcy zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych;
• obowiązuje zakaz otwierania sztuk przesyłek;
• jednostka transportowa musi być wyposażona w latarkę, która nie powinna zawierać powierzchni metalowych mogących spowodować iskrę krzesaną.

Umowa ADR wprowadza specjalne wymagania dla przenośnych urządzeń oświetleniowych dotyczące przewozu materiałów ciekłych zapalnych i gazów palnych;
• obowiązuje zakaz palenia, a w przypadku przewozu materiałów klasy 1 dodatkowo zakaz używania ognia i nieosłoniętego płomienia;
• obowiązują wymagania dotyczące nadzorowania pojazdów;
• w przypadku przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7 w sztukach przesyłek wyłączonych (UN 2908, 2909, 2910 i 2911) nie mają zastosowania wymagania dotyczące instrukcji pisemnych, szkoleń dla załogi pojazdów, latarki, zakazu przewozu pasażerów.

Wyłączenie 1.1.3.6 obejmuje także próżne, nieoczyszczone opakowania
Jeżeli towary niebezpieczne zaliczone są do 0 kategorii transportowej, wówczas próżne, nieoczyszczone opakowania zaliczone są nadal do kategorii transportowej 0.
Natomiast próżne, nieoczyszczone opakowania, które zawierały materiały należące do kategorii transportowej 1,2,3 lub 4 zaliczone są do kategorii transportowej 4.

Dlaczego wyłączenie 1.1.3.6 cieszy się takim powodzeniem?
• Bez wątpienia zaletą zwolnienia jest aspekt finansowy. Stawki za przewozy materiałów niebezpiecznych na pełnym ADR są wyższe. Co więcej, przewoźnik nie musi wysyłać kierowców na kurs zakończony egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia. Wystarczy szkolenie zgodne z działem 1.3 Umowy ADR.
• Należy też podkreślić, że przedsiębiorstwo, które realizuje wszystkie przewozy na 1.1.3.6 nie musi zatrudniać doradcy, zatem nie ma dodatkowych kosztów.
• Przewozy na pełnym ADR są od razu widoczne ze względu na oznakowanie, przez co podlegają częstszym kontrolom.

Autor: Martyna Chacińska-Parys

Masz pytania, napisz do nas lub umieść wpis w komentarzach pod artykułem.
0 0 votes
Article Rating
guest
2 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
View all comments
Andrzej
Andrzej
1 rok temu

Bardzo mnie interesuje jak jest różnica pomiędzy cysterną przenośna a kontenerem cysterną.
Czytam sobie pomarańczową książeczkę i pewnie jest tam odpowiedź ale jakoś jej nie widzę. Dziękuję z góry.

Abc Szkolenia

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

Copyright © ABC Szkolenia | 2021